KARİYER

İnsan Kaynakları Politikası

Laroxx Hotel, çalışanlarına "önce insan" olarak değer verir. Çalışanların sahip oldukları hak ve özgürlüklere saygı duyar. Etik değerler Laroxx Hotel için önemlidir ve tüm çalışanlara bu felsefe doğrultusunda davranılır.


Laroxx Hotel, sahip olduğu bu şirket kültürünü sürekli hale getirmeyi amaçlar.


Laroxx Hotel, değişime ve yeniliğe açık, teknolojik gelişmelere adapte olabilen, sürekli büyüme ve gelişme hedefinde olan bir şirket olarak çalışanlarından da aynı bakış açısını bekler ve bu hedefler doğrultusunda onları destekler.


Laroxx Hotel, topluma, yasalara, ahlaki değerlere, iş güvenliği kural ve uygulamalarına ve taahhüt ettiği kalite standartlarına öncelik verir. Tüm çalışanlarından bu öncelik esası ile hareket etmelerini bekler.


Laroxx Hotel, hayatın her anında çalışanlarına, misafirlerine, tedarikçilerine, onların ailelerine ve topluma değer katmayı hedefler.